Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa tehty tutkimus selvitti matkustajamerenkulkuun laskennallisesti kohdistuvien valtiontukien vaikutuksia matkailualan tuloon ja työllisyyteen. Vaikutusta arvioitiin ns. tukineutraliteetin näkökulmasta, millä tarkoitetaan sitä, että matkailualan käytettävissä olisi matkustajamerenkulkuun valtiontukien muodossa kohdistuva tulomäärä. Tutkimuksen mukaan potentiaalinen tulo matkailualalle olisi vuosittain 370–420 miljoonaa euroa, jos tukikompensaatio huomioidaan kokonaisuudessaan.     Matkustajamerenkulkuun kohdistuvien kokonaistukien mukainen tulonlisäys merkitsisi luonnollisesti myös työllisyyden kasvua alalla. Tutkimuksen mukaan työllisyysvaikutus olisi maksimissaan 2 700 henkilötyövuotta.     Selvityksen tilasi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.   Lue lisää Ari Karppinen: Matkustajamerenkulun valtiontukimäärä vastaavan tulon laskennalliset tulo- ja työllisyysarviot matkailuliiketoiminnalle – panos-tuotostarkastelu Kuvat: Tukimuksesta