Lausuntoyhteenvedon mukaan myönteisenä lakiuudistuksessa pidetään sääntelyn selkiyttämistä ja vanhentuneen sääntelyn purkua. Kielteiset arviot liittyvät esimerkiksi vähittäismyynnin ja anniskelun sääntelyn väljentämiseen ja sitä seuraavaan huoleen kansanterveyden ja turvallisuuden heikkenemisestä.  Myös MaRa jätti lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen alkoholilain kokonaisuudistukseksi. MaRa linjasi, että lakiesityksen toteutuminen sellaisenaan siirtäisi kulutusta yhä enemmän pois ravintoloista. Lakiesitys muun muassa suosisi alkoholin nauttimista omat juomat sallivissa ravintoloissa (tilausravintola) sekä matkustaja-aluksilla ilman kansantaloudellisia tai -terveydellisiä perusteita. Tällä olisi kielteiset vaikutukset yrittäjyyteen, työllisyyteen, verotuloihin ja kansanterveyteen. MaRa esitti, että: 1. ravintola-anniskelun arvonlisävero alennetaan 14 prosenttiin. 2. alkoholijuomien nauttiminen olisi ravintoloissa mahdollista vain anniskeluluvalla ja alkoholilakia noudattamalla. 3. matkustaja-aluksilla sovellettaisiin alkoholilakia samalla tavalla kuin maissa toimivissa ravintoloissa, hotelleissa ja kylpylöissä. 4. anniskelun jatkamisen edellytykseksi klo 1.30 jälkeen ei asetettaisi pakollista järjestyksenvalvontaa, vaan nykyinen käytäntö jatkuisi. 5. kunnalle ei annettaisi oikeutta kieltää anniskelua klo 1.30 koko kunnassa tai sen osassa. 6. laista poistettaisiin 21 §, joka lisäisi merkittävästi ravintoloiden hallinnollista taakkaa ja antaisi lupaviranomaiselle käytännössä rajoittamattoman oikeuden päättää, miten ravintola voi harjoittaa anniskelutoimintaa.   Eduskuntaan mahdollisesti toukokuussa Alkoholilain kokonaisuudistus etenee siten, että lakiesitystä käsitellään ja tarvittaessa muutetaan lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan mukaan erityisesti uudistuksen taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen pyritään arvioimaan mahdollisimman monipuolisesti. Maalis-huhtikuun aikana lainsäädännön arviointineuvosto saa lakiluonnoksen arvioitavakseen. Lausuntokierroksen kanssa rinnakkain on ollut käynnissä myös alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat lainsäädännön yhteensopivuuden EU-oikeuden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan hallituksen esitys alkoholilaista voitaisiin antaa eduskunnalle toukokuun aikana. Lain voimaantulo ratkaistaan eduskuntakäsittelyn aikana. Laki tulisi voimaan aikaisintaan 1.1.2018.   Lue: MaRan lausunto esityksestä alkoholilain kokonaisuudistukseksi Missä juhlitaan? Alkoholilakiesitys heikentää anniskeluravintoloiden asemaa STM:n lausuntoyhteenveto   Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200