Majoituspalveluja internetissä välittävien sähköisten varauskanavien toiminta on viime vuosina ollut esillä useissa Euroopan maissa. Vuosittain yhä suurempi osa majoituksesta varataan erilaisten sähköisten varauskanavien kautta. Niistä on muodostunut Suomessa toimiville majoitusliikkeille niiden huoneiden myynnin kannalta välttämätön varauskanava. Järjestelmään pääsemiseksi majoitusliikkeet ovat kuitenkin joutuneet sitoutumaan useisiin yksipuolisiin sopimusehtoihin, niin sanottuihin parasta hintaa koskeviin ehtoihin, sekä maksamaan huomattavia provisioita varauskanavien kautta tehdyistä majoitusvarauksista. Esimerkiksi Booking.comin ja majoitusliikkeiden välillä majoitusvarauksiin liittyvät sopimusehdot ovat aiemmin merkittävällä tavalla rajanneet majoitusliikkeiden mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen halvempia huonehintoja. Booking.com lupasi heinäkuussa 2015 oma-aloitteisesti muuttavansa sopimusehtojaan majoitusliikkeiden kanssa. Booking.comin antamien sitoumusten taustalla oli välttää EU:n alueella kilpailuviranomaisten tekemien tutkintojen lisääntyminen. Booking.com on antanut sitoumuksensa koko ETA-alueen laajuisena. Näin ollen ne sitovat myös Suomessa. Jos Booking.com ei noudata näitä sitoumuksiaan, kilpailuviranomaiset voivat käynnistää kokonaan uudet selvitykset Euroopan alueella. EU-maiden kilpailuviranomaiset ovat sopineet tarkkailusta yhdessä. Mistä sitoumuksessa on kysymys? Booking.com on muuttanut sopimusehtojaan niin, että se sallii majoitusliikkeiden tarjota edullisempaa hintaa asiakkailleen hotellin vastaanotossa, puhelimitse, sähköpostikampanjoissa tai esimerkiksi WhatsAppin kautta tehdyissä varauksissa. Edullisempaa hintaa voi tarjota myös kanta-asiakkaille, ja majoitusliikkeet voivat mainostaa kanta-asiakasetujaan. Keskeistä sitoumusten mukaan on kuitenkin se, ettei Booking.comin hintaa edullisempia huoneita saa olla yleisesti tarjolla internetissä eivätkä majoitusliikkeet saa markkinoida sähköisesti hintojaan ”suurelle yleisölle”. Booking.com ei edelleenkään ole antanut majoitusliikkeille mahdollisuutta tarjota näiden omien sähköisten varausjärjestelmien kautta halvempia hintoja kuin mitä majoitusliike tarjoaa Booking.comin kautta. Jos majoitusliike näin tekee, se rikkoo Booking.comin asettamia sopimusehtoja. Sähköisten varauskanavien soveltamat ja majoitusvarauksiin liittyvät sopimusehdot sitovat majoitusliikkeen ja varauskanavan välillä, jos majoitusliike on hyväksynyt nämä ehdot. Jos majoitusliikkeet toimivat vastoin sähköisten varauskanavien ehtoja, sopimusehtojen noudattamista koskevat erimielisyydet tulee arvioida sopimusoikeudellisesta näkökulmasta mahdollisena sopimusrikkomuksena. Booking.comin antamien sitoumusten mukaan majoitusliikkeillä on mahdollisuus markkinoida halvempihintaisia huoneita kanta-asiakkailleen esimerkiksi sähköpostitse. MaRan tulkinnan mukaan tämä tarkoittaa myös sitä, että majoitusliikkeet voivat tarjota sähköisen markkinoinnin kautta halvempaa hintaa myös sellaisille asiakkaille, jotka eivät suoranaisesti ole liittyneet kanta-asiakkaiksi, mutta joiden asiakastiedot majoitusliikkeillä jo on. Tämä koskee myös sähköpostin kautta tulevia asiakkaiden yhteydenottoja. Ongelma ei ole vielä kokonaan ratkaistu Booking.comin sitoumukset sallia majoitusliikkeille laajemman hintakilpailun tarjoamalla asiakkaille offline-kanavissa edullisempaa hintaa ovat vain osin poistaneet vallitsevan kilpailuongelman. Se, etteivät majoitusliikkeet voi tarjota asiakkailleen edullisempaa hintaa ja myydä majoitusta halvemmalla omalla online-kanavallaan esimerkiksi oman sähköisen varausjärjestelmänsä kautta, vääristää edelleen kilpailua. Saksassa, Itävallassa, Ranskassa ja pian myös Italiassa parasta hintaa koskevat sopimusehdot majoitusvarauksissa on kokonaisuudessaan katsottu kielletyiksi sopimusehdoiksi. Booking.comin sopimusehdot eivät siten edelleenkään mahdollista täysin vapaata hintakilpailua. Menettely on omiaan merkittävästi vääristämään sähköisten varauskanavien välistä kilpailua sekä aiheuttamaan huomattavaa haittaa kuluttajille estämällä heitä hyötymästä muun muassa majoitusliikkeiden suoraan tarjoamista halvemmista huonehinnoista. Eurooppalaisten kilpailuviranomaisten ja myös EU:n komission tulisi laajemmaltikin puuttua vallitsevaan tilanteeseen kilpailuhaitan poistamiseksi majoitusmarkkinoita koko Euroopan alueella. Lisätietoa:MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200