Kesällä 2019 valmistunut EU-komission uusi säädös yhtenäistää elintarvikejätteen määrittämistä sekä raportointia ja sen vaatimuksia Euroopassa. Suomessa ruokahävikkiä on tähän asti seurattu vapaaehtoisesti, mutta ensi vuodesta lähtien huomioidaan myös EU-vaatimukset, kertoo Luonnonvarakeskus Luke tiedotteessaan.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on puolittaa vähittäiskaupan ja kuluttajien ruokahävikki ja vähentää sen syntyä koko elintarvikeketjussa. Komission puolittamistavoite koskee kaikkea elintarvikejätettä.

– Tässä tehdään niin Suomessa kuin Euroopassa tärkeää työtä hyvän asian eteen ruokahävikin vähentämiseksi. Elintarvikejätteen puolittamistavoite tuntuu käytännössä silti melkein mahdottomalta, koska komission määrittelyn mukaan myös syömäkelvottomat osat lasketaan elintarvikejätteeksi, ja niille on liki mahdotonta löytää arvokasta käyttöä kotitalouksissa, erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri sanoo.

Tiekarttaan keskeisimmät keinot hävikin vähentämiseksi

Luken johtamassa Ruokahävikin seuranta ja tiekartta -hankkeessa rakennetaan kattavaa elintarvikejätteen kansallista seurantajärjestelmää yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa. Hankkeessa selvitetään myös elintarvikejätteen ja hävikin määrä yhden vuoden ajalta koko ketjussa vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi työn tuloksena syntyy erilaisia ruokahävikin mittaamisen ja seurannan työkaluja ja yhteistyömuotoja ketjun eri osiin.

– Seurannan avulla voidaan arvioida jatkossa hävikinvähentämistoimenpiteiden vaikuttavuutta. Kansainvälisten keskustelujen pohjalta näyttää vahvasti siltä, että työmme on tässä Euroopan kärkikastia, hankkeen vetäjä Katajajuuri arvioi.

Lisäksi hankkeessa laaditaan tiekartta ketjuyhteistyönä hävikin vähentämiseksi. Tiekarttaan kootaan keinovalikoima ruokahävikin ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi koko ruokaketjussa.

Uusi työkalu ravitsemisalan elintarvikejätteen mittaamiseen

Lukessa on kehitetty Lukeloki-sovellus, jonka avulla ravitsemisalan yritykset saavat yksityiskohtaista tietoa hävikin muodostumisesta ja voivat suunnitella oikein kohdistettuja vähentämistoimia. Luken aiempien tutkimusten mukaan ravitsemispalveluiden hävikki on keskimäärin hieman vajaat 20 prosenttia ravitsemispalveluissa tuotetusta ruoasta.

Sovelluksella on mitattu elintarvikejätteen muodostumista noin 70 toimipisteessä vuoden 2019 aikana.

Teollisuuden, kaupan ja kotitalouksien elintarvikejätteen osalta tiedonkeruu käynnissä. Alkutuotannon hävikkitiedot perustuvat tässä vaiheessa aiempien hankkeiden tietoihin.

Ruokahävikin seuranta ja tiekartta -hankkeessa ovat mukana myös MaRa.


Luken esite "Ruokahävikki ja ruokajärjestelmän kiertotalous"

Luken tiedote