Uudessa asetuksessa edellytetään, että uusien hotellien hotellihuoneista 5 % on oltava jatkossa esteettömiä huoneita. Pienissä boutique-hotellissa, jossa on vain muutamia huoneita, vähintään yhden hotellihuoneen on oltava esteetön. Esteettömissä huoneissa on jatkossa oltava lisäksi normaalia väljemmät wc- ja pesutilat, ja puolet wc- ja pesutiloista on varustettava apuvälineillä kuten wc-istuinten käsituilla ja tukikaiteilla. Muut on tarvittaessa varustettava tällaisiksi. Asetuksen esteettömyysvaatimukset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Luvanvaraisessa korjaus- saneerausrakentamisessa ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksessa asetusta sovellettaisiin siltä osin kuin on tarkoituksenmukaista rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laajuus huomioon ottaen. Lue lisää uuden esteettömyysasetuksen sisällöstä jäsensivuilta. Lisätietoa:MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200