Pk-yritysten käyttöön tulee elokuusta 2021 alkaen uusi valtion tukema energiakatselmusmalli. Tämän vapaamuotoisen täsmäkatselmusmallin avulla yritys voi kustannustehokkaasti selvittää sen tarpeisiin soveltuvat energiansäästön ja energiantehokkuuden parantamisen vaihtoehdot. Lisäksi yritys pystyy kartoittamaan mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Motiva järjestää mallista ilmaisen Teams-webinaarin maanantaina 16.8. klo 14–15.

TEM pilotoi energiakatselmusmallia 2021–2022, ja yritykset voivat hakea tukea sähköisesti Business Finlandin kautta 16.8.2021–15.8.2022. Uuden energiakatselmusmallin tavoitteena on pk-yritysten vähähiilisyystyön ja kilpailukyvyn tukeminen.

Täsmäkatselmuksen sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia, mikä poikkeaa muista energiakatselmusmalleista. Uutta on myös se, että selvityksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi vain lämmitysjärjestelmä tai ilmanvaihto. Katselmuksessa selvitetään ja analysoidaan kohteen energiankäyttöä, energiansäästöpotentiaalia, uusiutuvan energian osuuden kasvattamista sekä esitetään säästötoimenpiteitä.

Valtion omistama kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy hoitaa Energiaviraston toimeksiannosta energiakatselmusten edistämiseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä tehtäviä yhteistyössä viranomaisten, katselmusten tilaajien ja energiakatselmoijien kanssa. Lisätietoa uudesta energiakatselmusmallista löytyy Motivan nettisivuilta.

Motiva järjestää uudesta mallista pk-yrityksille ilmaisen Teams-webinaarin maanantaina 16.8. klo 14–15. Ilmoittaudu mukaan viimeistään maanantaina 16.8. klo 12 mennessä tästä.