Pelastuslaitos on julkaissut valtakunnallisen oppaan nestekaasun turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista ravintoloissa. Oppaasta löytyy myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

 

Opas nestekaasun turvalliseen käsittelyyn ja säilytykseen ravintoloissa (pdf)

Handbok fös säker hantering och upplagring av flytgas i restauranger (pdf) 

Guide to the Safe Handling and Storage of Liquefied Petroleum Gas in Restaurants (pdf)