Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa julkisen sektorin toimijoita vastuullisten ruokapalvelujen hankkimisessa. Se on suunnattu ruokapalveluista päättäville ja niitä hankkiville ja kilpailuttaville.

Ruokapalveluita tuottavaa yritystä opas voi auttaa kehittämään omaa toimintaansa julkisen sektorin asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Siitä voi olla myös hyötyä oman toiminnan ja palveluiden kuvaamisessa esimerkiksi tarjouksissa ja markkinavuoropuhelussa  tilaajan kanssa. Opas sisältää todellisista tarjouspyynnöistä ja sopimuksista muokattuja esimerkkejä.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas