EK:n heinäkuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen kesän aikana vielä kohtalaisena. Suhdannedotukset laskivat kuitenkin kaikilla päätoimialoilla. Matkailu- ja ravintola-alalla paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti 11 prosenttia vastaajista.
 

Suhdannenäkymien saldoluku oli vuoden 2019 heinäkuussa tehdyn Suhdannebarometrin mukaan lukemissa -4, kun se vielä huhtikuussa oli +11. Paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 11 prosenttia vastaajista ja 15 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla. Siten kohtalaisen suuri joukko – 74 prosenttia vastaajista – odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan.
Tiedustelun mukaan myynnin määrään odotetaan lähikuukausille hienoista kasvua. Yli kolmannes yrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen myynnin kasvun esteenä. 
Matkailu- ja ravintola-alan suhdannebarometri perustuu Elinkeinoelämä keskusliitto EK:n suhdannebarometriin.

Koko elinkeinoelämän suhdannebarometrin löydät täältä.