Vuoden alusta kumotaan ravintoloiden aukioloaika-aikasääntely majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laista. Ravintolat voivat vapaasti päättää aukioloajoistaan ja yökahvilailmoituksesta luovutaan.  Anniskelupaikat, joille on myönnetty anniskelun jatkoaikalupa, on kuitenkin jatkoaikaa käytettäessä suljettava puolen tunnin päästä jatkoaika-anniskelun päättymisestä eli joko 03.00 (anniskelua jatkettu luvan perusteella 02.30:een) tai 04.00 (anniskelua jatkettu luvan perusteella 03.30:een) Aukioloaikasääntelyn vapauttaminen tammikuun alusta lukien ei vaikuta anniskeluaikoihin. Tammikuun alusta helmikuun loppuun noudatetaan nykyisen alkoholilain sääntöjä.  Normaali anniskeluaika on siis 09.00 - 01:30. Jatkoaikaluvalla voidaan anniskella 02.30:een tai 03.30:een jatkoaikaluvan ehtoja noudattaen. Uudet anniskeluaika- ja jatkoaika säännökset tulevat voimaan 1.3.2018.  MaRa on laatinut aukioloaikasääntelystä ja anniskeluaika-sääntelystä tarkemman ohjeistuksen jäsenravintoloilleen.