Keväällä 2016 voimaan astuneet vuosilomalain muutokset palauttivat osittaisen omavastuuajan vuosiloman aikana tapahtuvalle sairausajalle. Lue lisää jäsensivuilta.