MaRa on antanut lausunnon Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta.

Suunnitelmaluonnos perustuu voimakkaaseen vastakkainasetteluun henkilöautoliikenteen ja muiden liikkumismuotojen välillä. Siinä esitetään henkilöautoilun rajoittamista ja pysäköintipolitiikan tiukentamista, tietulleja ja vanhat autot kieltäviä ympäristövyöhykkeitä ydinkeskustasta alkaen. Myös työntekijöiden mahdollisuus pysäköidä auto työpaikalle halutaan veronalaiseksi. Suunnitelmassa esitetyt henkilöautoilua ja pysäköintiä vaikeuttavat toimenpiteet heikentäisivät elinkeinoelämän ja erityisesti keskustassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Suunnitelmasta näkyy selkeästi se, että sitä ei ole valmisteltu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa tai ainakaan elinkeinoelämän näkemyksillä ei ole ollut vaikutusta ohjelmaluonnoksen sisältöön.

 

Helsingin kaupungin vetovoimaa ja keskustan saavutettavuutta pitäisi edistää

Helsingin kaupungin tulee edistää kaupungin vetovoimaa ja keskustan saavutettavuutta kaikilla käytettävissä olevilla tavoilla. Keskustan saavutettavuus kunkin ihmisen ja perheen elämäntilanteeseen sopivalla tavalla on välttämätöntä. Kaupungin nykyinen vastakkainasettelu autoilu vastaan muut liikkumismuodot ei palvele ketään, ei varsinkaan keskustan yrittäjiä eikä kaupungin elinvoimaisuutta.

Helsingin keskustan vetovoima on heikentynyt. Liiketiloja on tyhjillään ennätysmäärä, ydinkeskustassa jopa 15 prosenttia.

– Yritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa kaikki millä tahansa kulkumuodolla tulevat asiakkaat. Mikäli keskustaan saapumista hankaloitetaan entisestään, keskustan palvelutaso tulee näivettymään samalla, kun asiakkaat siirtyvät helposti saavutettavien palveluiden ääreen muualle, MaRa toteaa lausunnossaan.

Liikkumisen sujuvuuden vaikeuttaminen heikentäisi myös tavara- ja jätekuljetuksia. Liikkumisen sujuvuuden ja palveluiden saavutettavuuden tulee koskea kaikkia liikkumismuotoja – myös henkilöautoja.

Helsingin keskustan saavutettavuuteen kuuluu myös sujuva pysäköinti. Jos pysäköintipolitiikkaa tiukennetaan entisestään, se johtaa kulutuksen ohjautumiseen Helsingin keskustasta muualle, mikä entisestään lisää tyhjien liiketilojen määrää Helsingin keskustassa.

MAL-suunnitelmassa kaavaillaan myös vanhat autot kieltäviä ympäristövyöhykkeitä ydinkeskustasta alkaen. Polttomoottoriajoneuvoille voitaisiin esimerkiksi sallia pääsy vyöhykkeille maksua vastaan tai sitten bensa- ja dieselajoneuvojen liikkumista voitaisiin rajoittaa kokonaan ajallisesti tai alueellisesti.

– Polttomoottorihenkilöautolla ajamisen kieltäminen ympäristövyöhykkeillä aiheuttaisi merkittävää epätasa-arvoa. Rajoitus tai kielto asettaisi kansalaiset erittäin epätasa-arvoisen asemaan varallisuuden perusteella. Ennusteiden mukaan Suomessa on vielä 2030-luvulla liikenteessä noin 2 miljoonaa polttomoottoriautoa, MaRa muistuttaa lausunnossaan.

 

Lausunto kokonaisuudessaan