Hallitus julkisti 20.3. ison yritysten tukemista koskevan paketin. Paketissa alennetaan yritysten työeläkemaksuja, korotetaan Finnveran valtuuksia lainatakausten antamiseen ja annetaan Business Finlandille 150 miljoonaa euroa kriisissä olevien alojen rahoituspalveluihin. Yksi näistä kriisialoista on matkailuala. Hallitus ei kohdenna muuta tukea kriisistä eniten kärsiville aloille.

Hallitus alentaa yritysten työeläkemaksuja 2,6 prosenttiyksiköllä vuoden loppuun asti. Määräaikainen alennus peritään takaisin vuosina 2022–2025. Eläkemaksujen maksuvelvoitetta siirretään kolmella kuukaudella.

Finnveran valtuuksia antaa takauksia TyEL takaisinlainaukseen korotetaan 12 miljardilla. Finnvera voi taata 80 % yrityksen ottaman velan määrästä.

Hallitus antoi lisäbudjetissa Business Finlandin rahoituspalveluille 150 miljoonan lisämäärärahan. Rahoitus kohdennetaan luoville aloille, matkailualalle ja alihankintaketjuille. ELY-keskusten kehittämishankkeille (de minimis) annetaan 50 miljoonan euron lisämääräraha.

EK ehdotti eilen palkkatukea niille yrityksille, jotka ovat joutuneet vähentämään henkilökuntaansa yli 25 prosenttia. Hallitus ei ottanut tätä tukea käyttöön.

Yritysten kannattaa kysyä uudista rahoitusmahdollisuuksista suoraan rahoittajilta. Lisätietoa saa myös rahoittajien nettisivuilta:

Business Finland

Finnvera

ELY-keskus