av ferierna skulle pigga upp speciellt turismen i Insjö Finland och kusttrakterna”, säger även verkställande direktören Timo Lappi för Turism och Restaurangförbundet MaRa rf. Enligt utredningen som Arbets och näringsministeriet lät göra våren 2018 skulle redan en