Euroopan matkailu- ja ravintola-alan kattojärjestö HOTREC ja ruoka-, maatalous-, matkailu- ja ravintola-alaa edustava ammattiliitto EFFAT uusivat yhteisen lausuntonsa alustatalouden toiminnasta 29.11.2019 Brysselissä. Edellinen yhteislausunto asiasta annettiin joulukuussa 2015. Järjestöt ovat huolissaan alustatalouden toiminnan puutteellisesta sääntelystä, ja lausunnossa vaaditaan tasapuolisia pelisääntöjä ja kilpailuolosuhteita toimialalle.

Yhteislausunnossaan järjestöt korostavat epävirallisten ammattimaisten alustatalouden toimijoiden kilpailua vääristävää vaikutusta toimialalla. Alustatalouteen pohjautuvaa majoitus- ja ruoanjakeluliiketoimintaa ei valvota riittävästi eikä toimintaa ohjaa riittävä lainsäädäntö, vaikka ammattimaisten toimijoiden määrä lisääntyy jatkuvasti.

Viranomaisten tulee tiukentaa alustatalouden toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä. Lausunnossa vaaditaan järjestelmällistä tiedonkeruuta alustatalouden toimijoilta, sekä valvontaa, jonka perusteella sääntöjä rikkoville toimijoille voidaan asettaa seuraamuksia. Näillä toimilla voidaan vaikuttaa tasapuolisten kilpailuolosuhteiden toteutumiseen toimialalla, edesauttaa työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun toteutumista ja varmistaa asiakkaiden turvallisuus.