Noin puolet matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä arvioi liikevaihtonsa olevan elokuussa vähintään neljänneksen pienempi kuin edellisvuoden elokuussa. Viidenneksellä yrityksistä liikevaihto on pudonnut vähintään puoleen. Tiedot käyvät ilmi EK:n tuoreesta koronakyselystä. Matkailu- ja ravintola-alan tilanne on edelleen muita aloja synkempi.

EK:n koronakyselyn mukaan MaRan jäsenyritysten odotukset ovat kuitenkin selvästi valoisammat kuin edellisessä, kesäkuussa, toteutetussa kyselyssä. Tuolloin 57 prosenttia MaRan jäsenyrityksistä arvioi, että niiden liikevaihto on vähintään puolet pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Lomautusten ja irtisanomisten osalta luvut ovat matkailu- ja ravintola-alalla edelleen synkkää luettavaa. 72 prosenttia alan yrityksistä kertoo lomauttaneensa henkilöstöään ja 18 prosenttia irtisanoneensa henkilöstöään koronakriisin aikana. Kesäkuussa vastaavat luvut olivat 83 prosenttia ja 13 prosenttia.

EK:n kyselyssä kaikki toimialat kattava luku oli lomautusten osalta 41 prosenttia ja irtisanomisten osalta 10 prosenttia. 

MaRan jäsenyritysten arvioidessa yrityksen tilannetta kolmen kuukauden päästä 73 prosenttia arvioi toiminnan jatkuvan (kesäkuussa 67 %). 16 prosenttia arvioi olevansa vaarassa ajautua konkurssiin (kesäkuussa 20 %). Kaikki toimialat huomioiden konkurssin näki uhkana 8 prosenttia yrityksistä.

 

EK:n tiedote