Koronaepidemia osuu Suomen työnantajayrityksiin voimalla. Vaikutukset koskevat kaikkien kokoluokkien, toimialojen ja alueiden yrityksiä. EK:n kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia näkee koronan haittoja yritystoiminnassaan. Valtiolta odotetaan kriisiolojen edellyttämää tukea, vastaantuloa ja joustavuutta.

EK:n korona-yrityskyselyyn vastasi yli 780 yrittäjää ja yritysjohtajaa 12.–16.3., jolloin vastaajat eivät olleet vielä tietoisia hallituksen valmiuslakiesityksestä. Jokainen kulunut päivä on tukaloittanut yritysten tilannetta entisestään.

Yrityskyselyn mukaan

  • Yrityksistä 40 prosenttia arvioi tilanteensa heikentyvän koronan johdosta melko tai erittäin paljon. 87 prosenttia arvioi sillä olevan ainakin jonkinasteisia negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen.
  • 40 prosenttia pitää koronaviruksen seurauksena syntyviä lomautuksia tai irtisanomisia todennäköisinä. 43 prosenttia pitää niitä vielä epätodennäköisinä.
  • Lähes 90 prosenttia yrityksistä pitää yhteiskunnan tukitoimia melko tai erittäin tarpeellisina koronan johdosta. Vastaajat olivat varsin yksimielisiä riippumatta yrityskoosta.
  • Yritykset kuvaavat tilannetta vakavaksi. Jo kriisin akuutin vaiheen edellä palvelualan yrityksiltä pysähtyi kysyntä ja teollisuusyritykset kärsivät toimitusketjun häiriöistä. Monen yrityksen rahoitusvaikeudet ovat pakottavia.
  • Verottajalta sekä rahoittajilta ja vakuutusyhtiöiltä odotetaan vastaantuloa ja joustavuutta. Yhteiskunnan tukea tarvitaan palkanmaksuun sekä kevennyksiä työnantajamaksuihin ja sairausajan palkkakustannuksiin. Kritiikkiä tuli viranomaisten puutteellisesta ohjeistuksesta.

 

EK:n tiedote