Vuonna 2018 työtaistelujen yleisin syy oli poliittiset lakot. Suurimmaksi osaksi poliittisten lakkojen vuoksi yksityisellä sektorilla työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden määrä ja työaikamenetykset yli kymmenkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna.

Yksityisellä sektorilla työtaisteluihin osallistui yli 280 000 työntekijää ja niissä menetettiin lähes 215 000 työpäivää. Luvuissa näkyvät alkutalven ja loppusyksyn 2018 laajat, maan hallituksen toimiin kohdistuneet poliittiset lakot.

– Poliittisten lakkojen yleisyys Suomessa on huolestuttavaa, sillä esimerkiksi Ruotsissa poliittisten lakkojen vuoksi ei menetetty viime vuonna yhtään päivää, EK:n johtaja Ilkka Oksala vertaa.

Lakoista lähes puolet eli 44 kappaletta olivat laittomia. Ruotsissa oli viime vuonna nolla laitonta lakkoa.

– Onneksi laittomien lakkojen määrä on viime vuosina vähentynyt, mutta kilpailijaan verrattuna niitä on vielä luvattoman paljon, Oksala toteaa.