Teollisuusliitto, Paperiliitto ja Ammattiliitto Pro ovat julistaneet lakonuhan eri sektoreille 27. tammikuuta alkaen. EK on arvioinut nyt ilmoitettujen työtaisteluiden vaikutusta kansantalouteen. Alustavan arvion mukaan toteutuessaan kahden viikon lakkojen välitön BKT:tä alentava vaikutus olisi 500-600 miljoonaa euroa. Liikevaihdolla mitattuna menetys olisi paljon suurempi, jopa 1,5–2 miljardin euron suuruusluokkaa.

EK:n laskelmassa on otettu huomioon työtaisteluiden kerrannaisvaikutukset muille toimialoille, mutta ei pitkän aikavälin vaikutuksia esimerkiksi asiakassuhteisiin ja Suomen asemaan investointikohteena.

 – Näin laajoilla ja pitkäkestoisilla työtaisteluilla on väistämättä merkittäviä vaikutuksia paitsi tuotantoon myös verotuloihin. Jos lakot toteutuvat täysimääräisinä, verotulot voisivat laskennallisesti vähentyä noin 200 miljoonaa euroa, EK:n pääekonomisti Penna Urrila toteaa.

 Pitkäkestoisten lakkojen haittoja kasvattaa se, että yritysten on lähes mahdotonta kuroa kiinni menetyksiä myöhemmin.

 

EK:n tiedote