Eduskunta päättää lopullisesti alkoholilain kokonaisuudistuksen hyväksymisestä tiistaina 19.12. Lain on tarkoitus tulla voimaa 1.3.2018. Osa vähittäismyyntiä ja mainontaa koskevista säännöksistä tulee voimaa jo 1.1.2018. Omat juomat ravintolassa kielletään Alkoholilakia valmisteltaessa keskusteltiin mahdollisuudesta, että asiakkaat voisivat nauttia omia alkoholijuomia ravintoloissa, joilla ei ole anniskelulupaa. Lakiesitys kieltää omien alkoholijuomien nauttimisen ravitsemisliikkeessä sekä muussa paikassa, jossa yleisölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai virvokkeita. Kielto koskee myös kokoontumislaissa tarkoitettua yleisötilaisuutta. Säännös on nykylain mukainen. Omat juomat ovat sallittuja, jos asiakas vuokraa itse tarjoilutilan ja hankkii cateringyrityksen. Omien juomien nauttiminen kielletään kaikissa ravitsemisliikkeissä. Aukioloajat vapautuvat Anniskelu on sallittu kello 9:stä kello 1.30:een. Anniskeltujen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu yhden tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen. Anniskelua saa jatkaa kello 1.30 jälkeen enintään kello 4:ään lupaviranomaiselle tehdyn kirjallisen ilmoituksen perusteella (jatkoaikailmoitus). Ilmoitus on toimitettava lupaviranomaiselle vähintään kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöön ottoa. Majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevasta laista poistetaan ravintoloiden aukioloa koskevat säännökset. Tämä tarkoittaa sitä, että ravintola voi halutessaan tarjoilla ruokaa vuorokauden ympäri. Muutos tulee voimaan 1.1.2018. Yökahvilailmoitus poistetaan. Muutos mahdollistaa myöhemmin sen, että yöravintolassa kerätään alkoholijuomat pois kello 05 ja toimintaa jatketaan ruokaravintolana sulkematta ravintolaa. Alkuperäisessä lakiesityksessä kiellettiin anniskelu jatkoaikana ulkotarjoilualueilla. Lakiesitystä muutettiin niin, että ravintola voi hakea luvan anniskeluun jatkamiseen 04:ään myös ulkotarjoilualueella. Hotellin aamiaisella tarjoilun voi aloittaa kello 07. Näin turvataan kansainvälinen käytäntö, että hotellin aamiaisella voi tarjota esimerkiksi kuohuviiniä. Järjestyksenvalvoja saa tehdä muutakin kuin valvontaa Anniskelupaikassa tulee olla yksi järjestyksenvalvoja sataa asiakasta kohti, jos anniskelua jatketaan kello 01.30 jälkeen. Tähän voi hakea poikkeuksen. Lakiesityksestä poistettiin sana ”yksinomaan”, mikä tarkoittaa sitä, että järjestyksenvalvojalla voi olla muitakin kuin valvontaan liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi yöravintolassa työskentelevä yrittäjä voi toimia myös järjestyksenvalvojana. Viranomaiselle valtuudet puuttua meluhaittaan Lupaviranomainen saa määrätä anniskelulupaan ehtoja ja rajoituksia valvonnan turvaamiseksi. Viranomainen saa määrätä myös meluhaittojen ehkäisyyn liittyviä ehtoja ja rajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä valvonnan turvaamiseksi, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asumisympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Viistokatsomo voidaan hyväksyä anniskelualueeksi Anniskelualueeksi ei hyväksytä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa. Katsomotila voidaan kuitenkin hyväksyä anniskelualueeksi, jos se on varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Yhteinen anniskelualue sallitaan Kahdelle tai useammalle hakijalle voidaan myöntää yhteinen anniskelulupa, jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta (yhteinen anniskelualue). Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa ilmoituksella Tapahtuma-alue voidaan nykyiseen tapaan hyväksyä anniskelualueeksi. Se, jolle on myönnetty anniskelulupa, saa anniskella tällaisella alueella ilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Anniskelulupa voidaan myöntää myös luvanhakijalle, jolle ei ole anniskelupaikkaa, jos anniskelua harjoitetaan tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tapahtuma-, kokous- ja juhlatila tai vastaava alue voidaan tilan tai alueen omistajan tai haltijan hakemuksesta hyväksyä anniskelualueeksi. Anniskeluluvan haltija saa anniskella hyväksytyllä anniskelualueella tehtyään siitä ilmoituksen lupaviranomaiselle. Anniskelusta on ilmoitettava kolme päivää ennen tilaisuuden alkua. Jos anniskelu liittyy matkailupalveluun, luvanhaltijan anniskelutilaisuudet saadaan ilmoittaa suunniteltujen reittien tarkkuudella enintään vuodeksi kerrallaan. Omien juomien kuljettaminen anniskelualueelta toiselle voidaan sallia Lupaviranomainen voi anniskelualueen hyväksyessään sallia, että asiakkaat kuljettavat alkoholijuomia saman anniskelupaikan anniskelualueelta toiselle. Vanhoissa anniskeluluvissa voi olla tarpeen hakea juomien kuljettamista koskeva muutos anniskelulupaan. Vastaavan hoitajan määräykset kevenevät Anniskelupaikassa tulee olla paikalla luvanhaltijan edustajana vastaava hoitaja tai muu tähän tehtävään määrätty 18 vuotta täyttänyt henkilö. Lakiesityksen mukaan 16 vuotta täyttänyt henkilö saa myydä alkoholijuomia vastaavan henkilön tai muun tehtävään nimetyn henkilön valvonnan alaisena.    Anniskeluluvan haltijan on huolehdittava siitä, että vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä on anniskelupassi. Vaatimus alan koulutuksesta tai kahden vuoden työkokemuksesta poistetaan. Muukalaispassi kelpaa iän todistamisessa Ikä on todistettava henkilökortilla, ajokortilla tai passilla taikka viranomaisen myöntämällä muulla luotettavalla kuvallisella asiakirjalla (muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja). Annostelu kevenee Alkoholijuomaa saa myydä anniskelussa vain avatuissa pakkauksissa tai annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan. Jos alkoholijuomaa myydään anniskelussa annosteltuna, sitä tulee olla asiakkaan saatavana perusannoksina. Perusannokset ovat tutut 4 cl, 8 cl, 12 cl ja 33 cl. Annostelu kevenee merkittävästi ja esimerkiksi tuplat tai kahden juoman tilaaminen yhtä aikaa sallitaan. Alkoholijuomia voi hankkia ravintolaan myös vähittäismyynnistä Alkoholijuomat on hankittava lupanumerolla. Vähittäismyyntiluvan haltija saa myydä alkoholijuomia anniskeluluvan haltijalle anniskeluun. Vähittäismyynnistä hankitut juomat on ilmoitettava viranomaiselle neljännesvuosi-ilmoituksessa. Ravintola voi hakea vähittäismyyntiluvan Anniskeluravintola voi hakea vähittäismyyntiluvan anniskelussa olevien alkoholijuomien vähittäismyyntiin. Luvan voi saada samoin ehdoin kuin vähittäiskaupassa. Juomia voi myydä mukaan suljetuissa pakkauksissa kello 09 – 21 välisenä aikana. Vähittäismyynnissä myytävien juomien enimmäisvahvuus on 5,5 tilavuusprosenttia. Ravintolapanimon vähittäismyyntiraja 12 % Ravintolapanimo voi hakea käsityöläisoluen vähittäismyyntilupaa. Se koskee vähittäismyyntiä yhden vähittäismyyntipaikan sisätiloissa. Lupa myönnetään alkoholijuomien valmistajalle sen valmistuspaikan yhteyteen välittömään läheisyyteen, jossa alkoholijuoman käyminen on tapahtunut. Happy hour-mainonta sallitaan. Happy hour-mainonta ravintoloissa sallitaan. Kahden kuukauden tarjousaika koskee jatkossa vain vähittäismyyntiä. Anniskeluravintola voi ilmoittaa kanta-asiakkailleen mietojen juomien juomatarjouksista vaikka päivittäin. Ravintola voi julkaista netissä koko juomahinnaston Väkevien alkoholijuomien hintojen ilmoittaminen kevenee. Ravintola voi julkaista painetussa tai tietoverkossa esitetyssä hinnastossa kaikki saatavilla olevat alkoholijuomat yhdenmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös väkevien alkoholijuomien ja juomasekoitusten hinnat sisältävän hinnaston voi julkaista ravintolan nettisivuilla. Anniskelusta on laadittava omavalvontasuunnitelma Luvanhaltijan on laadittava toiminnastaan omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman tekemisestä laaditaan myöhemmin ohje ja mallisuunnitelma. Seuraamusmaksusta uusi sanktio Lupaviranomainen voi määrätä rikkomuksista 300 – 1000 euron seuraamusmaksun. Luvan peruuttaminen ilman aikaisemmin määrättyjä seuraamuksia on mahdollista tiukemmin edellytyksin kuin voimassa olevassa laissa. Luvan peruutusmahdollisuus ilman edeltäviä seuraamuksia koskee vain poikkeuksellisen vakavia tilanteita. Siirtymäsäännökset Laki tulee voimaan 1.3.2018. Jos ravintolapanimolla on vähittäismyyntilupa, se voi myydä vähittäismyynnissä 12 tilavuusprosenttia sisältäviä oluita 1.1.2018 lähtien. Ravintola voi julkaista väkevät juomat sisältävän hinnaston 1.1.2018. Happy hour-ilmoitukset voi myös aloittaa 1.1.2018.   Lisätietoja: MaRan lakiasiainosasto p. 09 6220200.