Säteilyturvakeskus STUK aloittaa työpaikan radonpitoisuuden valvontahankkeen Helsingin ravintoloissa. Työnantajalla on velvollisuus selvittää sisäilman radonpitoisuus, jolle työntekijät altistuvat.

STUK lähettää viikolla 5 postitse selvityspyyntökirjeet 685 helsinkiläiseen ruokaravintolaan. Kirjeessä pyydetään toimittamaan STUKiin radonpitoisuuden mittaustulokset tai antamaan selvitys siitä, miksi mittauksia ei tarvitse tehdä. Kirjeessä on ohjeet, kuinka toimia.

Hankkeessa on keskitytty ruokaravintoloihin, sillä keittiöiden tehokkaat kohdepoistot voivat aiheuttaa varsinkin keittiötiloihin radonpitoisen ilman voimakkaan virtaamisen sisätiloihin. Rakennusten yläkerroksissa sijaitsevia ravintoloita ei ole otettu mukaan hankkeeseen, sillä radon ei ole niissä ongelma.

Työnantajalla on velvollisuus selvittää sisäilman radonpitoisuus, jolle työntekijät altistuvat. Työnantaja vastaa työpaikalla tehtävistä radonmittauksista, vaikka työpaikka toimisi vuokratuissa tiloissa. Radonkorjauksista työnantaja ja kiinteistön omistaja sopivat keskenään.

 

Lisätietoa

Radon työpaikoilla

STUKin opasvideo (tekstitykset suomeksi, textning på svenska, English subtitles)