Virpi Kulomaa on aloittanut marraskuussa työt MaRassa huoltovarmuuden projektipäällikkönä. Hänen tehtävänään on toimia Huoltovarmuusorganisaatioon perustetun Ruokapalvelupoolin poolisihteerinä.

Kulomaalla on pitkä kokemus asiantuntija-ja viestintätehtävistä Food Service -alalla. Ennen MaRa:an siirtymistä hän työskenteli maa- ja metsätalousministeriössä kouluruoan kehittämistehtävien parissa sekä viestintäalan yrittäjänä ruoka- ja ravitsemusalalla.