Ammattiyhdistysliikkeen helmikuun alun ilmoittamat poliittiset lakot aiheuttavat suurta vahinkoa kansantaloudelle ja yrityksille, kertoo EK tiedotteessaan. EK ennakoi muun muassa tehtaiden ja liikenteen työnseisausten aiheuttavan suorien ja kerrannaisvaikutusten myötä 360 miljoonan euron menetykset Suomen bruttokansantuotteeseen.

– Vetoan palkansaajaliikkeeseen, että tämän jälkeen poliittisia lakkoja ei enää hallitusta vastaan pidetä – taloudellisten vahinkojen lisäksi poliittisten lakkojen maksajiksi joutuville yrityksille aiheutuu mainehaittaa erityisesti vientikaupan jatkuvuuden kannalta. Mainehaitta vaikuttaa Suomen luotettavuuteen yritysten sijaintipaikkana. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa poliittisten lakkojen aiheuttamat häiriöt vaarantavat samalla työpaikkojen säilymisen Suomessa, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa tiedotteessa.

Häkämies korostaa, että Suomessa on korkea aika siirtyä pohjoismaiseen käytäntöön, joissa poliittisia työtaisteluja on tehokkaasti rajoitettu lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä.

– Poliittisten työtaisteluiden enimmäiskeston rajaaminen 24 tuntiin jää hallitukselta vajaaksi esitykseksi. Enimmäiskeston tulisi olla selvästi lyhyempi, korkeintaan muutaman tunnin pituinen. Hallitusta vastaan lakkoilusta ei saisi aiheutua merkittävää haittaa työnantajalle, Häkämies sanoo.