MaRa on erittäin huolissaan uuden rakentamislain sääntelystä. Lain voimaantultua 1.1.2025 myös yleisötapahtumiin tilapäisesti pystytettävät esiintymislavat, katsomot ja yleisöteltat olisivat rakentamislupaa edellyttäviä rakennuskohteita. MaRa on esittänyt rakentamislain korjaussarjaa valmistelevalle ympäristöministeriölle, että rakennuskohteen määritelmän ulkopuolelle on rajattava yleisötilaisuuksia varten pystytettävät ja purettavat tilapäiset rakennelmat.

2025 voimaantulevassa rakentamislaissa rakentamislupaa edellyttää muun muassa ”yleisörakennelma, jota voi käyttää yhtä aikaa vähintään viisi luonnollista henkilöä”. Näin myös yleisötapahtumiin tilapäisesti pystytettävät ja purettavat esiintymislavat, katsomot ja yleisöteltat, kumppanipisteet ja muut tilapäiset yleisörakennelmat olisivat rakentamislupaa edellyttäviä rakennuskohteita. Isolla festivaalilla tällaisia rakenteita voi olla useita kymmeniä.

Laissa rakennus on määritelty kiinteäksi paikallaan pysyväksi kohteeksi, mutta rakennelmaa ei laissa sen sijaan ole määritelty.

– Rakentamislain sääntely uhkaa muuttaa yleisötapahtumat rakennustyömaiksi. Tämä lisäisi kohtuuttomasti tapahtumien hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Rakentamista koskeva vaatimukset ovat pysyvien rakennusten kohdalla ymmärrettäviä, mutta ne ovat suhteettoman raskaita tilapäisten yleisörakennelmien kohdalla, MaRa toteaa lausunnossaan.

Hallitusohjelman mukaan hallitus korjaa säädettyä rakentamislakia muun muassa niin, että hallinnollinen taakka kevenee ja byrokratia vähenee. MaRa esittää tilanteen ratkaisemiseksi, että uuteen rakentamislakiin sisällytetään rakennelman määritelmä.

– Rakennelman ja rakennuskohteen määritelmän ulkopuolelle on rajattava yleisötilaisuuksia varten pystytettävät ja purettavat tilapäiset rakennelmat.

Nykyisessä muodossaan 2025 voimaantuleva rakentamislaki aiheuttaisi kestämättömän lisäkuormituksen myös viranomaisresursseille.

– Jos jokainen yli viiden henkilön käyttöön tarkoitettu tilapäinen yleisörakennelma jouduttaisiin rakennusluvittamaan, rakentamislupahakemusten määrä kasvaisi räjähdysmäisesti. Tapahtumien osalta suurin paine kohdistuisi erityisesti kesään ja lomakauteen. Rakennusvalvonnan, veroviranomaisten ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen henkilöstöresurssit eivät mitenkään riittäisi hoitamaan tapahtumien lupa-asioita ja valvontaa sujuvasti ja asiaankuuluvalla tavalla, MaRa varoittaa.

Tapahtumia jouduttaisiin lupaprosessien epäonnistumisen vuoksi perumaan viime hetkellä. Näin tapahtuma jäisi ilman tuloja, mutta kaikki kulut realisoituisivat. Tapahtuman tappio olisi pahimmillaan useita miljoonia euroja.


MaRan lausunto