EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannearviot ovat heikentyneet, mutta odotukset ovat hieman syksyä paremmat. Vaikka globaalin talouden yllä leijuu poikkeuksellisen paljon jännitystä, syksyn pahimmat pelot talouden suhteen ovat pienentyneet. Matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on pysynyt likimain ennallaan normaalia heikommalla tasolla. Alan suhdannenäkymät ovat vaisuja.

EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on pysynyt normaalia heikompana. Tammikuun tilanteen saldoluku on -26, kun se lokakuussa oli -30.

Alan myyntimäärät ovat lisääntyneet, mutta lähikuukausien myyntiodotukset ovat kääntyneet laskuun.

Alan suhdannenäkymissä on marginaalista piristystä, mutta odotukset lähitulevaisuudesta ovat edelleen harmaat.  Tammikuussa näkymien saldoluku on -36, kun se lokakuussa oli -43. Paranevia suhdanteita lähitulevaisuudelle odottaa tammikuussa 5 prosenttia vastaajista. 41 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän. 

Tiedustelun mukaan työvoiman saannissa on edelleen ongelmia, sillä 41 prosenttia vastaajista kokee ammattityövoiman puutteen myynnin kasvun esteenä. Suuri enemmistö yrityksistä odottaa kustannusten jatkavan nousuaan lähikuukausina.

EK:n tiedote