EU:n komissio antoi kesäkuussa 2023 asetusehdotuksen digitaalisesta eurosta. Ehdotus on osa kokonaisuutta, jossa säädetään keskuspankkirahasta. MaRa on antanut kokonaisuudesta kaksi lausuntoa eduskunnan talousvaliokunnalle.

Käteisen rahan vastaanottopakko on erittäin ongelmallinen matkailu- ja ravintola-alan yritysten näkökulmasta. MaRa korostaa lausunnossaan, että yrityksillä tulee olla oikeus kieltäytyä käteisen rahan vastaanotosta, jos niillä on asianmukaiset ja perustellut liiketoiminnalliset syyt siihen.

– Asetusehdotus ei huomioi maksamisen tavoissa tapahtunutta markkinaehtoista ja luonnollista kehitystä. Esimerkiksi Suomessa ylivoimaisesti suurin osa päivittäisistä maksutapahtumista tehdään kortilla ja käteisen rahan käyttö on vähentynyt tasaisesti, MaRa toteaa lausunnossaan.

MaRa moittii asetusehdotusta myös siitä, että siinä ei ole huomioitu käteisen rahan käytön ja sen lisääntymisen vaikutusta harmaaseen talouteen ja rikollisuuteen.

MaRa suhtautuu positiivisesti digitaalista euroa koskevaan asetusehdotukseen. MaRan mukaan sääntelyä tulee kuitenkin muuttaa niin, että digitaalisen euron vastaanotto on yrityksille vapaaehtoista.


Lausunto talousvaliokunnalle käteisasetuksesta

Lausunto talousvaliokunnalle digitaalisen euron käyttöönotosta