Työrauhauudistuksia valmistellut työryhmä esittää poliittisten lakkojen rajoittamista 24 tuntiin, suhteettomien myötätuntotyötaisteluiden kieltämistä ja lainvastaisista työtaisteluista tuomittavien hyvityssakkojen huomattavaa korottamista. EK kiittelee tiedotteessaan esitystä puuttumisesta työrauhajärjestelmän suurimpiin ongelmiin, mutta moittii ehdotuksia eräiltä osin puutteellisiksi.

– Muissa Pohjoismaissa työaikana vain hyvin lyhytaikaiset poliittiset mielenilmaisut ovat sallittuja. Vaikka työryhmän ehdottama poliittisten lakkojen 24 tunnin enimmäiskesto on huomattava parannus nykyiseen rajoittamattomaan kestoaikaan, pitäisi keston olla selvästi lyhyempi, korkeintaan muutaman tunnin pituinen, EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä sanoo tiedotteessa.

Lisäksi enimmäiskeston pitäisi koskea kaikkia poliittisen työtaistelun muotoja eikä pelkästään lakkoja, kuten työryhmän mietinnössä esitetään. 

Työryhmän ehdottama suhteettomien työtaisteluiden kielto on erittäin tarpeellinen. Suhteettomuuden kynnys jää kuitenkin liian korkeaksi.

– Jatkossa suhteettomuutta osoittaa, jos myötätuntotyötaistelun seurauksena aiheutuvat vahingot kohdistuvat tarpeettoman laajasti ulkopuolisiin tahoihin. Tämä on aivan oikein. Lisäksi lakiehdotuksessa tulisi todeta, että myös tuettavan työtaistelun työnantajaosapuolelle voidaan joissain tapauksissa aiheuttaa niin suurta vahinkoa, että myötätuntotyötaistelu on suhteeton, Äijälä toteaa.

Työryhmä esittää ennakkoilmoitusvelvollisuuden laajentamista koskemaan myös poliittisia ja myötätuntotyötaisteluita. EK kannattaa ehdotusta.

 

EK:n tiedote