Poliisihallitus muistuttaa infokirjeessä, että osa lainvastaisista rahapeliyhtiöistä pyrkii hyödyntämään jääkiekon MM-kisoja rahapelien markkinoinnissa. 

Arpajaislaissa säädetään Veikkaus Oy:n yksinoikeudesta rahapelien toimeenpanemiseen Suomessa pois lukien Ahvenanmaa. Yksinoikeusjärjestelmästä johtuen ainoastaan Veikkaus Oy saa myös markkinoida rahapelejä arpajaislaissa ja kuluttajansuojalaissa säädetyin rajoituksin. Muiden tahojen kuin Veikkaus Oy:n rahapelien markkinointi on arpajaislain nojalla kokonaan kiellettyä Suomessa.

Rahapelien markkinointia on kaikenlainen rahapeliyhteisön ja sen pelien kaupallinen edistäminen mainonnalla, epäsuoralla mainonnalla tai muilla myynninedistämiskeinoilla. Markkinoinnin käsite on varsin laaja, ja se sisältää muun muassa yksittäiset mainosjulisteet sekä rahapeliyhtiön logoja sisältävät tuotteet, kuten esitteet, viirit ja tarrat. Rahapeliyhtiöt voivat pyrkiä markkinoimaan itseään ja tuotteitaan esimerkiksi video- ja valotauluilla tai ilmaistuotteita jakamalla.

MaRa kehottaa jäseniään varmistamaan, ettei ulkomaisille rahapeliyhtiöille myönnetä Suomessa markkinointitilaa eikä arpajaislain vastaista rahapelimarkkinointia esiinny jäsenyritysten toimipaikoissa.

 

Lisätietoja

Poliisihallituksen infokirje

Liite: yleisimmät rahapeliyhtiöt ja niiden logot