Voimassa oleva EU-lainsäädäntö velvoittaa jäsenmaita vähentämään muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja elintarvikepakkausten kulutusta. Suomi haluaa vähentää näiden pakkausten määrää vapaaehtoisella sopimuksella, johon MaRa on liittynyt 7.3. Sopimuksessa ovat mukana MaRan lisäksi ympäristöministeriö, Elintarviketeollisuusliitto ETL, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry. Green Deal -sopimuksen tarkoituksena on löytää tehokkaimmat ja yritysten näkökulmasta toimivimmat keinot EU:n vaatimusten täyttämiseksi.

EU:n direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä edellyttää, että jäsenmaat vähentävät kunnianhimoisesti ja pysyvästi muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta. Direktiivin tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä sekä edistää kiertotaloutta.

Kulutuksen vähentäminen koskee kokonaan tai osittain muovista valmistettuja juomamukeja ja pakkauksia, joihin pakataan elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäviksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna suoraan pakkauksestaan ilman lisävalmistusta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi kartonkiset juomamukit, jotka on päällystetty muovipinnoitteella, muovia sisältävät kirsikkatomaattipakkaukset, kolmiovoileipäpakkaukset ja yksittäin myytävät jugurtti- ja rahkapurkit sekä muoviset pakkaukset, joihin pakataan kauppojen palvelutiskillä salaatteja tai ravintoloissa mukaan otettavia-annoksia.   

– Muovit ovat toimivia ja turvallisia pakkausten raaka-aineita, mutta niiden aiheuttamia ympäristöhaittoja on yhdessä vähennettävä. Vapaaehtoinen sopimus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valita itselleen parhaiten sopivat ja vaikuttavimmat keinot muovisten elintarvikepakkausten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Alkuvaiheessa toimet kohdistuvat todennäköisesti pakkauksiin käytettävän muovin määrän vähentämiseen ja myöhemmin korvaamiseen uusien, muovittomien, materiaalien kehittämisen myötä, Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja Antro Säilä totesi sopimusta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Miten liityn mukaan?

Yksittäinen yritys voi valita toimensa kulutuksen vähentämiseksi, kun se liittyy sopimukseen omalla sitoumuksellaan. Sopimukseen liittyminen tulee mahdolliseksi maaliskuun aikana. Sopimukseen liittyminen on elinkeinoille tärkeää, koska jos sopimuksella ei saavuteta riittäviä tuloksia, kulutuksen vähentämistä edistetään lainsäädännöllä.

Green Dealin sopimuskausi päättyy 2026.

 


 

Lue myös

Ravintola-ala mukaan materiaalitehokkuuden sitoumukseen