Veto- ja pitovoimahankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä mara-alan vetovoiman lisäämiseksi. Kokkien, tarjoilijoiden ja restonomien lisäksi kohderyhmään kuuluvat jo alalla työskentelevät sekä potentiaaliset alalle tulijat ja yläkoululaiset.

Hankkeen perustan muodostavat 17 alueellista ryhmää, jotka päättävät puheenjohtajansa johdolla itse parhaaksi katsomistaan toimintavoista. Alueellisissa ryhmissä on monipuolinen edustus MaRan jäsenkunnasta ja eri oppilaitoksista aina ammattiopistoista ja ammattikouluista ammattikorkeakouluihin.

Tavoitteena ei ole keksiä pyörää uudelleen, vaan saattaa vuosien 2022–2024 aikana alueiden hyvät käytänteet, oivallukset ja onnistumiset kaikkien käyttöön.