Kustannustuen käsittelyssä käytettävissä palkkatiedoissa on havaittu tekninen virhe, kertoo Valtiokonttori. Virheen vuoksi osa sulkemiskorvaus- ja kustannustukihakemuksista käsitellään uudelleen.

Virhe liittyy palkkatietoihin, joista on tarkoitus kustannustuen kolmannella kierroksella poistaa lomarahat ja lomakorvaukset. Valtiokonttorin käytössä on teknisen virheen takia ollut kuitenkin sellaisia palkka-aineistoja, joissa on mukana myös lomarahoja ja lomakorvauksia. Asia koskee pientä osaa kustannustukiasiakkaista. Osalle asiakkaista uudelleenkäsittely tarkoittaa sitä, että myönnettyjä kustannustukia voidaan joutua perimään takaisin.

Valtiokonttorin mukaan kaikkiin yrityksiin, joita asia koskee, on otettu yhteyttä.

 

Valtiokonttorin tiedote