Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat päivittäneet ohjeistuksen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Yleisötilaisuuksissa, yhteisissä kokoontumisissa ja julkisten tilojen käytössä on muistettava perusohjeet koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi.

  • Paikalle tullaan vain terveenä,
  • kasvomaskin käyttöä suositellaan ja
  • järjestäjän vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet sekä hygieniataso.
  • Lisäksi järjestäjän tulee varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.


Tilaisuuden järjestäjän velvollisuus on seurata ja huomioida kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien ja tilojen käytön edellytyksistä. Terveysturvallisuuden varmistamiseksi järjestäjän tulee tehdä yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten kanssa. 

 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (pdf)