Elinkeinoelämän keskusliiton Restart-työryhmän parhaimman skenaarion mukaan 80 % suomalaisista on rokotettu jo heinäkuussa, pessimistisimmän skenaarion mukaan 80 %:n rokotekattavuus saavutetaan vasta syyskuun aikana. EK:n mukaan kolmen kuukauden ero skenaarioiden välillä tarkoittaisi ainakin kahden miljardin vaikutusta bruttokansantuotteeseeen.

EK korostaa, että talouskasvun uudelleen käynnistäminen onnistuu vain, jos rokottamisessa onnistutaan. Se puolestaan edellyttää rokotusprosessin voimakasta valtakunnallista ohjausta ja työterveyshuollon mukanaoloa. Rokotusprosessin tehostamisen lisäksi pitää myös jo katsoa aikaan, jolloin rajoituksia päästään purkamaan.

– Jotta voimme olla valmiina ajoissa, rajoitteiden purun ja tarvittavien tukitoimien suunnittelu on aloitettava nyt. Rokotuskattavuuden kehittyessä rajoituksia pitää purkaa asteittain, jotta pääsemme kiinni kasvuun, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

 

EK:n Restart-työryhmä ehdottaa seuraavia toimenpiteitä talouskasvun varmistamiseksi:

Rokottamisen toteutus:

 1. Työterveys otettava systemaattisesti mukaan työikäisten rokottamisessa koko maassa. Ainoastaan tällä tavalla voidaan varmistaa myös kriittisten alojen ja työn-
  tekijöiden toimiva rokottamisjärjestys.
 2. Työterveyshuollon käyttämiseen liittyvät korvauskysymykset on ratkaistava.
 3. Rokotteiden jakelu työterveyshuollolle on suunniteltava ja toteutettava keskitetysti koko Suomen osalta. STM/THL:n on varmistettava, että jakelun toimeenpano on
  tehokas ja yhdenmukainen koko maassa. 
 4. Rokotteita antamaan tarvitaan kaikki rokottamiseen oikeutetut.
 5. Digitaalinen rokotustodistus tarvitaan nopeasti. Yritysten on matkustettava (myynti, huolto, muu yhteistyö) ja kesän 2021 palvelu- ja matkailuikkuna on hyödynnettävä. Yritykset KELA:n ja THL:n avuksi nopeuttamaan kehittämistä. Kansainvälisen käytön rinnakkaisia pilotteja käynnistettävä välittömästi (esim. pankki/luottokorttijärjestelmä, QR-koodi, kännykkäsovellus). EU ja WHO ovat liian hitaita.

 

Rajoitusten purkaminen:

Suomen korona-hallintastrategian päivittäminen

 1. Rokotekattavuuden kehittyminen huomioitava korona-hallintastrategian kriteereissä ja linkitettävä rajoitusten purkuun. 
 2. Mallin soveltamiseen saatava parempi ennustettavuus.

Maahantulorajoitukset ja Testaa ja tule -malli

 1. Rokotetodistuksen mahdollistettava matkustus ilman karanteenia ja testausta, mikäli lääketieteellinen näyttö tukee tätä. 
 2. Yhteinen vastavuoroinen eurooppalainen matkustuksen hallintamalli luotava ennen kuin tautitilanne saadaan hallintaan rokotekattavuuden kehittymisen kautta ja rajoituksia päästään purkamaan. 

 

Yritysten kriisituet:

 1. Yleinen suhdannenäkymä on kohentunut syksystä, mutta toimialojen väliset erot ovat yhä suuria. Monet elinkelpoiset yritykset ovat yhä akuutin kriisituen tarpeessa.
 2. Elpymis- ja jälleenrakennusvaiheen tukien tarpeet on kartoitettava ja myöntökriteerit sekä käsittelyprosessi määriteltävä realistisesti ja oikeudenmukaisesti. Tukien jatko ja hyväksyttävät myöntämiskriteerit tulee varmistaa.
 3. Suomi on harjoittanut maltillista tukipolitiikkaa ja viime vuoden tuet suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat selvästi keskeisiä EU-verrokkimaita pienempiä. On tärkeää, että EU-tasolla palataan normaaleihin valtiontukisäännöksiin heti, kun tämä on mahdollista.

 

EK:n Restart-työryhmän skenaariokuvat, skenaarioiden vaikutus kansantalouteen (pdf) 

EK:n tiedote