EK:n heinäkuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen heikentyneen entisestään kesän aikana. Talouden asteittainen palautuminen on käynnissä, sillä suhdanneodotukset ovat nousseet selvästi kevään pohjakosketuksesta. Matkailu- ja ravintola-alalla suhdanneodotukset ovat nousseet pohjalta, mutta ovat edelleen hyvin heikot.
 

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on heinäkuussa 2020 tehdyn suhdannebarometrin mukaan pysynyt hyvin heikkona kesän aikana. Nykytilanteen saldoluku on -79.

Koronarajoitusten seurauksena myynnin määrä laski jyrkästi ja selvää laskua odotetaan myös seuraaville kuukausille. Henkilöstön määrä väheni kesällä rajusti. Vähenemisen odotetaan jatkuvan voimakkaana myös jatkossa.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät tuleville kuukausille ovat nousseet pohjilta, mutta ovat edelleen hyvin heikot. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa lukemissa -25, kun se huhtikuussa oli -93. 

Koko elinkeinoelämässä suhdanneodotukset ovat nousseet saldolukuun -11, kun vielä huhtikuussa oltiin hyvin synkässä -59 pisteen tasolla. Palvelualoilla näkymiä kuvaava saldoluku nousi jo nollan tuntumaan. Näkymien perusteella koronakriisin pahin vaihe alkaa olla takanapäin. Tästä huolimatta tuotanto-, myynti- ja henkilöstöodotukset ovat yhä hyvin heikot, joten selvillä vesillä ei vielä olla.

 

EK:n Suhdannebarometri