MaRa oli 12.5. kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa. Kuuleminen koski hallituksen lakiesitystä ravintoloiden korvauspaketista.

MaRa pitää lakiesityksen keskeisinä puutteina

  • korvausjärjestelmän monimutkaisuutta
  • korvauksen määrää
  • suurten yritysten syrjimistä 
  • henkilöstöravintoloiden sulkemista korvauksen ulkopuolelle
  • huonosti valittua vertailuajankohtaa myynnin menetyksen arvioimisessa
  • Business Finlandin ja ELY-keskuksilta saatujen tukien yhdistämistä vahingonkorvaukseen
  • vuokratyön huomiotta jättämistä uudelleentyöllistämiskorvauksessa
  • sitä, että osa uudelleentyöllistämiskorvauksen perusteluista on sellaisia, joihin ravintola ei voi vaikuttaa
  • hyvitystuen rajaamista joustamattomiin välittömiiin kustannuksiin
  • kesä- ja talviravintoloiden epäoikeudenmukaista kohtelua.


MaRa oli eduskunnan talousvaliokunnan lisäksi kuultavana myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Lue MaRan lausunto ja täydennyslausunto talousvaliokunnalle kokonaisuudessaan täältä.