Kaksi kolmasosaa työikäisistä kansalaisista vastustaa sitä, että heidän työkavereillaan olisi oikeus saada tieto heidän palkkansa suuruudesta ilman heidän suostumustaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Taloustutkimuksella teettämästä selvityksestä.

Selvityksessä kysyttiin yli 1 500 työikäiseltä, tulisiko hänen työkavereillaan olla oikeus saada ilman hänen suostumustaan työnantajalta tarkka tieto hänen palkkansa suuruudesta. Peräti 39 prosenttia vastaajista oli tällaisesta pakollisesta palkka-avoimuudesta täysin eri mieltä. 27 prosenttia vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. Vain 9 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että työkavereilla tulisi olla oikeus saada tieto heidän palkkansa suuruudesta.

Naiset vastustivat pakollista palkka-avoimuutta vähän useammin kuin miehet (naiset 69 prosenttia, miehet 64 prosenttia).

STM:n asettamassa työryhmässä valmistellaan tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja palkka-avoimuuden lisäämiselle lakiin säädettävällä pakolla.

EK:n tiedote