Syyskuun 2018 ansiotiedustelun tulokset ovat valmistuneet. Tiedustelun piiriin kuuluvat marava-alan kokoaikaiset työntekijät ja esimiehet.

Työntekijöiden ansiokehitys olosuhdelisineen on ollut ajanjaksolla syyskuu 2017- syyskuu 2018 2,8 % (identtiset 3,3 %). Esimiesten ansiokehitys on ollut 2,0 % (identtiset 4,6 %). Identtisillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat kuuluneet tiedustelun piiriin kahtena peräkkäisenä vuonna.

Marava-alan kokoaikaisten työntekijöiden keskimääräinen palkka lisineen oli 2.224 euroa kuukaudessa ja esimiehillä 2.865 euroa kuukaudessa.

Syyskuun 2018 kuukausipalkkatilasto löytyy täältä (pdf).