EK:n Yrittäjäpaneeli selvitti huhtikuussa työllistävien pk-yritysten odotuksia Suomen tulevalle eduskunnalle. Kyselyn mukaan pk-sektorin työnantajilla on heikko luottamus uuden eduskunnan kykyyn edistää yrittäjyyttä tai työllisyyttä. Kriittisimpiä ovat ne, joiden varassa uusien työpaikkojen kasvu on viime vuosina ollut.

EK:n kyselyn keskeiset tulokset:

  • Työllistävillä yrittäjillä on vähäinen luottamus uuden eduskunnan kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä. 79 prosenttia arvioi luottamuksensa heikoksi tai erittäin heikoksi, kun taas 5 prosentilla luottamus oli vahva tai erittäin vahva.
  • Myöskään uuden eduskunnan kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä ei juuri luoteta. 75 prosenttia raportoi luottamuksensa heikoksi tai erittäin heikoksi ja vain 5 prosenttia vahvaksi tai erittäin vahvaksi.
  • 86 prosenttia arvioi, että listaamattomien yritysten osinkoverotuksen ym. yrittäjyysverotuksen kiristäminen heikentäisi kasvuhaluja paljon tai jonkin verran.
  • Työrauhan edistämiseen ja työtaistelutoimien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet saivat yrittäjiltä lähes yksimielisen kannatuksen. Yrittäjistä 91 prosenttia piti työrauhan varmistamista melko tai erittäin tärkeänä alkaneella vaalikaudella.

Tulokset kuvaavat vaalituloksen jälkeisiä ensitunnelmia, arvioi kyselystä vastannut EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.
– Vastauksissa heijastuu vaalikeskustelujen kovat puheet siitä, kuinka verotuksen painopistettä siirrettäisiin yrittäjyyden ja omistajuuden suuntaan. Tämä on omiaan lannistamaan luottamusta ja kasvunäkymiä. Erityisen kriittisiä ovat nopeasti kasvavat yritykset sekä isommat pk-työnantajat, jotka ovat avainasemassa tulevan työllisyyden kannalta, Huovinen sanoo.

EK:n tiedote