Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen siirtymäaika lähenee loppuaan. Jos kiinteistö on pohjavesialueella tai sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä, jätevesien puhdistus pitää saattaa vaaditulle tasolle 31.10. mennessä. Yli sadan metrin päässä rannasta sijaitsevien kiinteistöjen pitää kunnostaa jätevesijärjestelmänsä vain määrättyjen remonttien yhteydessä.

 

Jätevesiasetusta on muokattu vuosien varrella kahteen kertaan. Alkuperäinen asetus tuli voimaan 2004, mutta sen määräyksiä pidettiin kohtuuttomina. Nyt lähestyvä rantatonttien määräaika koskee vuonna 2017 voimaan tullutta lainsäädäntöä.

2017 lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin: ympäristönsuojelulaki antaa raamit jäteveden puhdistamiselle, talousjätevesiasetuksella tarkennetaan vaatimuksia ja kuntakohtaisilla määräyksillä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet.

Merkittävin  muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.

 

Lisätietoa:

Vesiensuojelu.fi: Jätevesilainsäädäntö pähkinänkuoressa

Jätevesiopas-sivustolta perustiedot jätevesiprojektin suunnitteluun ja läpiviemiseen