Euroopan komissio on vahvistanut poliittiset suuntaviivat seuraavaksi viideksi vuodeksi. 11.12.2019 julkaistiin EU:n uusi ilmasto- ja ympäristöohjelma eli European Green Deal, jossa esitetään entistä kunnianhimoisempia toimia ilmastoon, ympäristöön ja biodiversiteettiin liittyen.

Green Deal on sisällöltään huomattavan laaja. Se koskee muun muassa uusiutuvaa energiaa, liikennettä, jätettä, muoveja, rakentamista, tuotteita ja ruokaa.

Sopimuksesta seuraa muun muassa uutta lainsäädäntöä: Esimerkiksi eurooppalainen ilmastolaki sisältää hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi vuoden 2030 päästövähennystavoitetta kiristetään.

Uuden lainsäädännön lisäksi Green Dealillä odotetaan olevan vaikutuksia myös jo olemassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

MaRa seuraa tilannetta ja tiedottaa jäsenilleen tulevista lainsäädäntömuutoksista.