Yhä harvempi pk-sektorin työnantajayritys uskoo positiiviseen työllisyyskehitykseen, kertoo EK:n Pk-Pulssi-kyselytutkimus. Investointien arvellaan pysyvän ennallaan tai jopa hieman supistuvan ensi vuoden aikana. Positiivisena voidaan pitää sitä, että ulkomaankaupan kasvuun uskotaan yhä melko vahvasti. 

 

Tilannekuva loppuvuonna 2019

  • 35 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä (45 prosenttia vuosi sitten) ja 21 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (16 prosenttia vuosi sitten).
  • Investointien määrä oli vuodentakaiseen verrattuna kasvanut 32 prosentissa yrityksistä ja vähentynyt 17 prosentissa (36 ja 14 prosenttia vuonna 2018).
  • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 30 prosenttia ja vähentänyt 17 prosenttia (37 ja 18 prosenttia vuonna 2018).
  • Kansainvälistä toimintaa tekevistä yrityksistä 24 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 14 prosentissa se oli vähentynyt (24 ja 7 prosenttia vuonna 2018).

 

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

  • 34 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän (42 prosenttia vuosi sitten) ja 21 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana (10 prosenttia vuosi sitten).
  • 21 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 22 prosenttia niiden vähentyvän (27 ja 11 prosenttia vuosi sitten).
  • Luottamus positiiviseen työllisyyskehitykseen on heikentynyt vuodentakaiseen verrattuna. Työntekijämäärän kasvuun uskoo 21 prosenttia (vuosi sitten 32 prosenttia) yrityksistä ja vähentymiseen 15 prosenttia (vuosi sitten 8 prosenttia).
  • Viennin vahvistumiseen uskotaan hieman edellisvuotta vahvemmin. Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 36 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 10 prosenttia sen vähentyvän vuonna 2020 (29 ja 14 prosenttia vuosi sitten).

Pk-Pulssi-kyselytutkimus mittaa kahdesti vuodessa pk-työnantajien arvioita kysynnästä, työpaikoista, investoinnista ja ulkomaankaupasta.

EK:n tiedote