Pikkujoulukauden käynnistyttyä MaRa katsoo aiheelliseksi muistuttaa alkoholin tarjoilun pelisäännöistä, joilla taataan laillisen anniskelutoiminnan edellytykset Suomessa.Ainoastaan yksityishenkilö voi tuoda alkoholia toisesta EU-maasta omaan käyttöönsä verovapaasti. Omasta käytöstä ei ole kysymys, jos alkoholit päätyvät yhteisön käyttöön tarjoiltavaksi yhteisön juhlissa. Yhteisö ei voi tuoda alkoholia verovapaasti ulkomailta. Alkoholin tarjoileminen maksua vastaan on mahdollista vain anniskeluluvalla, oli kyseessä yksityistilaisuus tai ei. Anniskelupaikkaan alkoholit hankitaan lupanumerolla.Yritys voi tarjoilla juhlissaan maksutta Suomesta hankittua alkoholia. Jos yritys tarjoaa maksutta ulkomailta tuotua alkoholia, maahantuodusta alkoholista on tullut suorittaa kaikki maahantuotiin liittyvät verot ja maksut.Alkoholilaki kieltää alkoholin nauttimisen ja tarjoilun ravitsemisliikkeessä ja muussa paikassa, jossa yleisölle tarjotaan ruokaa tai juomaa. Näissä paikoissa alkoholin nauttiminen ja tarjoileminen on mahdollista vain anniskeluluvalla. Valviran ohjeessa todetaan, että jos pitopalveluyrityksellä on hallinnassaan huoneisto, jossa yritys säännöllisesti harjoittaa maksullista pito- ja juhlapalvelutoimintaa, on kyseessä ravitsemisliike, jossa tapahtuvaan alkoholitarjoiluun pitää hankkia anniskelulupa.