PAM uhkaa myös laajentaa työtaistelutoimenpiteitään lakkoihin ja muihin työtaistelutoimenpiteisiin, jos maan hallitus ei peru esitystään koskien yksilöperusteisten irtisanomisten helpottamista alle 20 työntekijän yrityksissä. Ylityökielto tarkoittaa lähtökohtaisesti tilannetta, jossa ammattiliitto kehottaa jäseniään olemaan tekemättä ylityötä. Ylityön tarkempi määrittely vaihtelee työehtosopimusaloittain. Toteutuessaan kysymyksessä on niin sanottu poliittinen työtaistelu, joka on työmarkkinajärjestelmämme mukaan laillinen. MaRa ohjeistaa jäsenyrityksiään yksityiskohtaisesti heti, kun mahdollisten toimenpiteiden laatu ja alkamisajankohta on tiedossa. Lisätietoja: MaRan työmarkkinaosasto