Lainmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimuksen käyttäminen kaikilla toimialoilla, myös sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on osa-aikatyötä tekeviä tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä. EK:n mielestä lain tarkistaminen on tervetullut uudistus. On tärkeää, että oppisopimus säilyy ammatillisesti kouluttautuvien väylänä päästä työelämään ja hankkia käytännön työkokemusta. Lainmuutos oikeuttaa poikkeamaan osa-aikaisia työntekijöitä koskevasta lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta ja irtisanottuja työntekijöitä koskevasta takaisinottovelvollisuudesta. Sen sijaan oppisopimusopiskelijan palkkaamisella ei voitaisi ohittaa työnantajan velvollisuutta tarjota irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle muuta työtä eikä työnantajan velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle työntekijälle. Oppisopimus on kestoltaan aina määräaikainen. Lisätietoja EK:n verkkosivuilla