Kausityölaissa säädettäisiin kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksistä kausityöntekoa varten, kausityöntekijöille myönnettävistä luvista ja kausityöntekijöiden oikeuksista maassaolon aikana. Tavoitteena olisi luoda nykyistä yksinkertaisempi ja mahdollisimman kevyt sekä joustava lupamenettely, jossa kausityövoiman tarpeen voisi täyttää nopeasti ja ilman kohtuutonta hallinnollisesta menettelystä aiheutuvaa vaivaa. Direktiivin ja lakiesityksen tarkoittamaa kausityötä ovat sellaiset maatalouden tai matkailun alalla tehtävät työt, joiden tarve vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Lakiesityksessä on todettu, että majoitus- ja ravitsemisalalla sesonki ei maatalouden tapaan painotu ainoastaan kesäaikaan, vaan vaihtelee alakohtaisesti. Esityksessä on todettu hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan sekä Lapin hotellien, ravintoloiden ja kylpylöiden sesongin ajoittuvan marraskuun alusta huhtikuun loppuun kun taas esim. huvipuisto- ja festivaalialalla sesonki ajoittuu toukokuun ja elokuun väliseen aikaan ja saaristo- ja sisävesimatkailussa kesäkuusta syyskuun loppuun. Direktiivin edellyttämä luettelo kausityötä sisältävistä aloista esitetään annettavaksi erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Lakiesityksen perustelujen mukaan luettelon arvioidaan sisältävän ainakin kausityöluontoiset tehtävät mm. hotelli-, ravintola- ja kylpyläpalveluissa sekä matkailun ohjelmapalveluissa, huvipuistoissa ja festivaaleilla sekä saaristo- ja sisävesimatkailussa. Lakiesityksen mukaan kausityön tekeminen edellyttäisi, että kolmannen maan kansalaisella on kausityöhön oikeuttava lupa. Lupamenettely vaihtelisi siitä riippuen, onko kysymyksessä viisumivapaan maan kansalainen vai ei ja haetaanko lupaa yli vai alle 90 päiväksi. Tapauksesta riippuen tarvittava lupa olisi kausityöviisumi, kausityötodistus tai kausityöoleskelulupa ja myöntävä viranomainen joko Maahanmuuttovirasto tai ulkomailla sijaitseva Suomen edustusto. Kausityöhön oikeuttava lupa myönnettäisiin, jos työntekijä esittäisi voimassa olevan kausityötä koskevan työsopimuksen tai sitovan työtarjouksen ja jos työsopimuksen ehdot olisivat vähintään työehtosopimuksen mukaiset. Lisäksi hakijan tulisi esittää selvitys majoituksestaan tai miten se on tarkoitettu järjestää. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuussa 2017. MaRa ohjeistaa asiasta tarkemmin lain tultua hyväksytyksi.   Lisätietoa:Eero Lindström, työmarkkinajohtaja p. 09 6220 200