Maailmanlaajuisesti matkapalveluja järjestävät yhtiöt käyttävät auditointeja tekeviä yrityksiä varmistamaan, että suomalainen majoituspalveluiden tarjoaja täyttää heidän vaatimukset sopimuskumppanina. Vähäisestä kotimaisesta riskistä johtuen suomalaisilla majoitusalan yrityksillä ei tavallisesti ole toimintaohjeita tai torjuntasuunnitelmaa legioonalaistaudin varalle. Koska kansainväliset matkailuyritykset kuitenkin ehdottomasti edellyttävät varautumista taudin varalle, voi yksittäisen toimintaohjeen puuttuminen johtaa arvokkaan yhteistyösopimuksen peruuntumiseen. Matkailu- ja majoitusyritysten kannattaakin laatia omat ohjeensa legioonalaistaudin torjumiseksi. Koska kotimaiset terveydensuojeluviranomaiset eivät edellytä ohjeen laatimista, torjuntasuunnitelman voi laatia vapaasti ilman muotovaatimuksia.  Torjuntaohjeessa olisi kuitenkin hyvä mainita:- tietoisku työntekijöille, missä ja miten legioonalaistautia yleisesti syntyy ja ilmenee- kohteet, joissa on legioonalaistaudin riski- miten tautia torjutaan- miten yrityksessä tullaan toimimaan, jos tautia havaitaan- taudin valvontaa varten nimetty henkilö, joka seuraa yrityksessä legioonalaistautiriskiä omaavia kohteita   Mikä legioonalaistauti? Legioonalaistauti on Legionella pneumophila -bakteerin aiheuttama kuumeinen keuhkotulehdus. Legionellabakteerit pesiytyvät vesijärjestelmissä. Kiinteistöissä sijaitseviin erilaisiin vesijärjestelmiin pääsee luonnonveden ja vesilaitosten käsittelemän veden mukana pieninä pitoisuuksina erilaisia mikrobeja, joita vastaan ei ole käytetty desinfektiomenetelmiä tai joihin desinfektiomenetelmät eivät ole tehonneet. Vesijärjestelmissä mikrobien pitoisuudet suurenevat, jos kasvuolosuhteet ovat niille suotuisat. Tavanomaisia tällaisia vesijärjestelmiä ovat porealtaat, lämpimät uima-altaat ja muut lämpimän veden käyttöjärjestelmät. Monissa vesijärjestelmissä legionellat voidaan yleensä torjua huolehtimalla siitä, että talousvesi on kylmää (<20 °C) ja lämmin vesi riittävän kuumaa (vähintään 50-55 °C). Rakenteeltaan tai käyttökatkosten suhteen ongelmallisimmissa lämminvesijärjestelmissä saatetaan tarvita jopa 65 °C veden lämpötila riittävän puhdistusvaikutuksen aikaansaamiseksi lämmön avulla koko vesijärjestelmässä. Sellaisissa vesijärjestelmissä, joissa riittävän viileät tai lämpimät lämpötilat eivät ole mahdollisia, legionellat voidaan yleensä torjua desinfiointiaineilla, biosideilla.Lisää legioonalaistaudista ja taudin torjunnasta THL:n sivuilta. Lisätietoa:MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200