MaRan omavalvontaohje on kansallinen hyvän käytännön ohje ravintola-alalle. Evira on arvioinut ohjeen ja todennut sen täyttävän hyvän käytännön ohjeelle asetetut vaatimukset. Jos ravintola on ottanut ohjeen osaksi omavalvontaansa, elintarvikevalvojan tulee ottaa se huomioon valvonnassa. Ohje sopii käytettäväksi tarjoilutoimintaa harjoittavissa yrityksissä: ravintoloiden lisäksi esimerkiksi kahviloissa, henkilöstöravintoloissa ja pikaruokaravintoloissa. Ohjeen aiempia versioita voi halutessaan edelleen käyttää. Jos jollakulla on käytössä lokakuuta 2016 vanhempi versio, kannattaa huolehtia, että myytävistä elintarvikkeista annettavat tiedot sekä jäljitettävyys ja takaisinveto on sisällytetty omavalvontaan. Opas ja lomakkeet ladattavissa MaRan jäsensivuilta >   Lisätietoa: Marjaana Ingervo, asiantuntijap. 09 6220 200