Uuden asetustekstin mukaan elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, säilytettävä ja huollettava hygieenisesti. Aiemman asetuksen maininta erillisestä tilasta siivousvälineiden säilytystä ja huoltoa varten poistui. Toimijan omalle vastuulle jää harkita, miten hygieeninen säilytys toteutetaan niin, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Henkilöstön pukeutumistilojen ja vessojen lisäksi nyt myös siivousvälineet voidaan sijoittaa elintarvikehuoneistosta erilliseen tilaan tai rakennukseen, jos se on tarkoituksenmukaista ja voidaan tehdä elintarviketurvallisuuden vaarantumatta. Väljennys tuli myös helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevän työntekijän suojavaatetukseen. Nyt todetaan vain, että tällaisella henkilöllä tulee olla riittävä suojavaatetus, jota käytetään ainoastaan tässä elintarvikehuoneistossa. Aiemmin pykälässä lueteltiin, että suojavaatetukseen kuuluvat asianmukainen työpuku, päähine sekä jalkineet. Kaikki avustajakoirat ravintolaan Kolmas ravintoloita koskeva muutos liittyy eläinten pääsyyn elintarvikehuoneistoon. Uuden tekstin mukaan näkövammaisen henkilön opaskoiran, kuulovammaisen kuulokoiran, fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoiran ja muun vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä avustavan koiran kuten tuki- ja hypokoiran saa tuoda asiakastiloihin. Näin määritelmää laajennettiin aiemmin luetelluista avustajakoiratyypeistä. Lemmikkieläimen saa edelleenkin tuoda ravintolaan toimijan suostumuksella ja siitä on ilmoitettava sisäänkäynnin yhteydessä. Asetus 291/2017 Lihan ja maidon alkuperämaan ilmoittamisvelvollisuus tulossa Myös asetus pakattujen elintarvikkeiden sisältämän lihan ja maidon alkuperämaan ilmoittamisesta tuli voimaan kesäkuun alussa. Vanhat pakkaukset, joista merkinnät puuttuvat, voi käytännössä myydä loppuun syksyn aikana. Ravintola-annosten ja muiden pakkaamattomien elintarvikkeiden raaka-aineiden alkuperää ei toistaiseksi tarvitse ilmoittaa, mutta tätäkin koskevaa säädösmuutosta on ryhdytty valmistelemaan. MaRan päämääränä on, että ravintolat voisivat ilmoittaa alkuperämaasta joustavasti samantapaisin ehdoin kuin nykyisin allergeeneista. Asetus 218/2017   Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200