Ainesosana käytettävän lihan osalta alkuperämaan ilmoittamisessa on tarkoitus noudattaa samoja sääntöjä kuin tuoreen lihan alkuperän ilmoittamisessa on EU-tasolla: lihan osalta tulisi ilmoittaa eläimen viimeinen kasvatusmaa ja teurastusmaa. Maidon osalta ei ole harmonisoitua mallia alkuperämaan ilmoittamiseksi. Suomessa alkuperämaa olisi lypsymaa. Asetusta sovellettaisiin valmiiksi pakattuihin elintarvikkeisiin, jotka on valmistettu Suomessa. Määräaikainen asetus olisi voimassa kaksi vuotta. Ennen asetuksen soveltamisen päättymistä tehdään selvitys, jossa arvioidaan alkuperämaan ilmoittamista koskevan määräaikaisen kokeilun vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä liha- ja maitosektorin toimintaan. Lisäksi arvioidaan elintarvikeketjun eri toimijoille alkuperämerkintävelvoitteesta aiheutuneita kustannuksia sekä mahdollisia vaikutuksia elintarvikkeiden hintoihin. Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta. Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200