Luvanvarainen järjestyksenvalvonta on toimintaa, joka perustuu toimeksiantosopimukseen ja jota tehdään ansiotarkoituksessa. Jo tällä hetkellä luvanvaraista järjestyksenvalvontatoimintaa harjoittavien yritysten ei tarvitse hakea toiminnalleen lupaa heti alkuvuodesta. Riittää, kun elinkeinolupaa haetaan kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Siirtymäaika on tarpeen muun muassa siksi, että turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla on oltava palveluksessaan vastaava hoitaja, jonka pätevyysvaatimuksiin kuuluu turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Lupahakemuksen jättämisen jälkeen toimintaa voi jatkaa siihen asti, kun lupa-asia on ratkaistu. Järjestyksenvalvontayrityksillä on siis riittävästi aikaa varautua luvan edellytysten täyttämiseen. Esimerkki: Järjestyksenvalvontayrityksellä on sopimus ravintoloiden kanssa järjestyksenvalvontapalveluiden hoitamisesta. Yritys harjoittaa järjestyksenvalvontatoimintaa lain voimaantullessa, joten sen tulee hakea turvallisuusalan elinkeinolupaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Siirtymäaikasäännös ei koske järjestyksenvalvontatoimintaa, johon on jo nyt tarvittu lupa. Tällaista toimintaa on esimerkiksi vartioimisliikkeiden hoitama järjestyslain mukainen järjestyksenvalvonta. Oma järjestyksenvalvonta luvanvaraisuuden ulkopuolelle Oma järjestyksenvalvonta ei jatkossakaan kuulu luvanvaraisuuden piiriin. Omaa järjestyksenvalvonta on silloin, kun järjestyksenvalvojat ovat suoraan työsuhteessa yleisötilaisuuden järjestäjään tai alueen tai paikan haltijaan. Jos ravintolassa toimii ravintolayrityksen palkkalistoilla olevia järjestyksenvalvojia, riittää, että heillä on hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi. Kokoontumislain mukaisessa yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa saa myös harjoittaa järjestyksenvalvontaa ilman lupaa. Esimerkiksi yhdistys voi jatkossakin tarjota festivaaleille järjestyksenvalvojia ilman lupaa. Myös ilmaisena talkootyönä tehtävä järjestyksenvalvonta jää luvanvaraisuuden ulkopuolelle. Jatkossa laadittava myös tapahtumailmoitus Järjestyksenvalvojien tulee vuoden 2017 alusta lähtien laatia tapahtumailmoitus järjestyksenvalvontatehtävissä havaituista kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön johtaneista tapahtumista. MaRa julkaisee jäsensivuillaan tapahtumailmoituksen laatimista koskevan ohjeistuksen lähiaikoina. Tiedotamme jäsensivuillamme lähiaikoina myös muista järjestyksenvalvontatoimintaa koskevista muutoksista.   Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200